Предприемачество

Бизнес кредитирането като възможност​

Независимо от спецификата на вашия бизнес, идва момент, когато имате нужда от малко допълнително финансиране, т.е. от заем. Тогава започвате да обмисляте различни варианти и идеята за бизнес кредит ви изглежда вече най-приемлива.

Какво представляват бизнес кредитите?

Това са заеми, които се отпускат на стартиращи, малки ли големи бизнеси. Такъв вид финансиране се предлага от банките, но и в този сегмент започват вече да навлизат небанкови финансови институции. Друг източник са европейските програми за финансиране.

Според своето предназначение най-често бизнес кредитите са:

– за оборотни нужди – оврдрафти, кредитни линии и револвиращи кредити. Те ви осигуряват средства за заплащане на месечни сметки, заплати, разходи към доставчици и др. Сравнително краткосрочни са – от 12 до 18 месеца.

– за инвестиционни нужди – това са инвестиционните, ипотечните кредити и лизингите. Те ви подпомагат да разраснете бизнеса си – да закупите техника и оборудване, да стартирате нов тип дейност, да направите ремонти и др. Този вид кредити са ориентирани към по-дългосрочно развитие на бизнеса, затова са със срокове, надвишаващи 12 месеца.

Какво финансиране може да получите?

Конкретни рамки за сумите на бизнес кредитите се определят трудно, тъй като зависят от типа дейност, целта на заема и състоянието на фирмата. Кредитиращата компания обикновено обследва счетоводните документи, за да прецени големината на сумата. Очаквайте да бъдат проверени най-вече годишния финансов отчет, както и годишната данъчна декларация, баланса и др.

Ако кандидатствате за по-малка сума, възможно е да откриете на пазара оферта за необезпечен заем. За по-сериозни средства обаче кредиторът изисква някакво обезпечение или гаранция – недвижимо имущество, банкови гаранции или поръчител.

Какво да направим, за да получим кредит?

– Да проучим предварително всички условия.

– Да се погрижим за изрядността на документацията си.

– Да плащаме всичките си сметки навреме, като така ще постигнем добър кредитен рейтинг.

– Да не кандидатстваме за много кредити наведнъж.

– Да успеем да убедим кредитора, че ще можем да изплащаме кредита си.

Ако сте съществуващ бизнес, банките ще искат да видят паричен поток, достатъчен да направите месечните си плащания по кредита.

Ако сте стартиращ бизнес, трябва да можете да покажете подробни финансови прогнози. Добре е да си осигурите финансов план.

Има ли разходи по бизнес кредитите?

Разходите по бизнес кредитите са лихвите и таксите. Лихвите обикновено са плаващи и са съставени от две части – фиксирана надбавка и пазарен индекс. Таксите са свързани с услугите за разглеждане на документи, за усвояване на кредита и за управление на кредита.

Не пропускайте възможността за финансиране от външни източници, когато се налага да покриете неотложни и непредвидими разходи или да подпомогнете бързия растеж на вашия бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close